Продукти

Under Construction

Прахово боядисване

Един от най-важните елементи от архитектурната система е праховото покритието на профилите, то осигурява както визуална завършеност в избрания цвят, така и защита на алуминия.  
Правилния избор на подходящ продукт е един от ключовите фактори за успех на Вашия проект . 

Сублимация - дървесен ефект

Интересна алтернатива на праховото боядисване чрез която можете да получите реалистичен дървесен ефект върху Вашите профили. 

Powder Coating Colors and Information

 - Complete selection of RAL Colors

 - Special Effect selection

 - Class 1, Class 2, Class 3 - Qualicoat

Decoral Sublimation Colors and information

  - Possible combination of basic colors and      wood effect.

  - Class 1, Class 2 - Qualicoat 

© 2018 by Apello Software consulting