top of page

Информация касаеща защитно фолио и изисквания за ползване

   Целта на положеното върху Вашите профили защитно фолио е да предпази, доколкото е възможно, значимите прахово боядисани повърхности от замърсяване и/или фино надраскване в процеса на обработка и монтаж. 

Защитното фолио не може да предпази материалите от транспортни дефекти и нарушение на целостта на праховото покритие в следствие на механични взаимодействия с други материали.

Количеството адхезивен материал ( лепило) е съобразено с минималното необходимо за постигане на достатъчно добро залепване към повърхността и в същото време осигурява лесно премахване без оставяне на видими следи по повърхността, въпреки това трябва да се отчете, че адхезивните материали променят свойствата си при различни температури, и влажност на околната среда. 

Предвидените оптимални температури са около 20° C , възможно е при излагане на материалите на температури с големи разлики от оптималните, защитното фолио да загуби свойството си да прилепва към материалите или да се слепи с материалите до такава степен, че премахването му стане невъзможно без увреждане на боята. 

Облепените със защитно фолио материали трябва да се съхраняват на сухо и защитено от пряка слънчева светлина място в продължение на не повече от 3 месеца след облепяне. 

След монтиране на облепени със защитно фолио детайли, то трябва да бъде премахнато незабавно за да се избегне продължително влияние на фактори на околната среда като комбинация от запрашване, валежи, пряка слънчева светлина и др. 

Макар, че една от функциите на защитното фолио е да предпазва монтираните детайли от възможността да бъдат замърсени в следствие на  строителни дейности (като боядисване, измазване и др.), то трябва да се вземе в предвид, че не може да се гарантира каква точно би била реакцията на защитното фолио след контакт с други строителни материали и дали това няма да доведе до трайно увреждане на защитното фолио, и боята.

След премахване на защитното фолио, при необходимост, праховата боя трябва да бъде почистена само с вода или слаби разтвори на неутрални препарати ( около 7 Ph), всеки препарат трябва бъде предварително проверен за начина по който взаимодейства с праховото покритие. Почистването на прахово боядисаните повърхности не допуска използването на какъвто и да е вид абразивни материали.   

bottom of page